Wycena spółki została ustalona na poziomie 306 mln zł. Transakcja obejmowała 120 mln akcji spółki, które zostały nabyte z 37,3% dyskontem za kwotę ponad 115 mln zł. Większość z środków na jej realizację pochodziła z emisji 150 mln akcji serii F, których cena zgodnie z rekomendacją zarządu wyniosła 0,68 zł, podano.

"Cieszymy się, że jeszcze w tym roku udało się powiększyć Grupę Boruta-Zachem o InventionBio. Wdrożenie spółki wiąże się przede wszystkim ze znaczącymi efektami synergii, jak i zarówno konsolidacją wyników. Komponenty będące wynikiem innowacyjnego technologicznie procesu biorafinacji śruty rzepakowej, będą mogły znaleźć zastosowanie choćby w produktach OnlyBio. Jest to dla nas duże wydarzenie, a zarazem początek kolejnego etapu w rozwoju całej grupy stawiającej sobie coraz ambitniejsze cele" - powiedział wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Technologia InventionBio może być wykorzystana w agrobiotechnologii, żywności czy też produkcji naturalnych kosmetyków. Spółka obecnie jest w trakcie realizacji wielu projektów poruszających wymienione obszary, np. opracowanie multifunkcjonalnego komponentu paszowego czy nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków. Zdecydowana większość z nich jest realizowana przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, od 2016 r. na projekty o wartości 206 mln zł InventionBio otrzymało ponad 137 mln zł dofinansowania, przypomniano.

"Oprócz dużej bazy realizowanych projektów, technologią InventionBio są zainteresowane duże podmioty rynkowe. Największym wśród nich jest amerykański koncern rolniczy specjalizujący się w przetwórstwie wieprzowiny i drobiu - Perdue Agribusiness. Obecnie prowadzimy z nim badania pod kątem zastosowania biorafineracji śruty rzepakowej w produkcji komponentów paszowych. Pomyślny wynik całego procesu, z którym wiążemy duże nadzieje, otworzy przed spółką nowe możliwości na sprzedaż licencji technologii" - dodał Pawlikowski.

InventionBio jest właścicielem innowacyjnej technologii opartej na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. W procesie biorafinacji pozyskuje się m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności jak i paszach dla zwierząt. W październiku spółka poinformowała, że podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC i ma zamiar równolegle z Borutą-Zachem zadebiutować na rynku głównym GPW w 2021 r., podsumowano.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)