Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komisją Międzyzakładową Organizacji Międzyzakładowej nr 2897 NSZZ "Solidarność", działającą w PGE Systemy a pracodawcą.

"Strona społeczna uznała rozpoczęte przez zarząd spółki działania restrukturyzacyjne firmy, w tym program dobrowolnych odejść i zwolnienia grupowe. Natomiast pracodawca podjął rozmowy z pełną reprezentacją strony społecznej w sprawie uwzględnienia czynników rodzinnych i społecznych podczas dokonywania zwolnień grupowych" - powiedział wiceprezes PGE Systemy Piotr Skrzyński, cytowany w komunikacie.

Strony porozumiały się także odnośnie dopracowania zasad dialogu społecznego w PGE Systemy oraz prowadzenia w przyszłości rozmów na linii związki zawodowe - pracodawca, podano również.

21 grudnia 2020 r. zakończenie sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi uzgodnił także zarząd spółki PGE Energia Odnawialna.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)