List intencyjny został podpisany przez PlayWay i spółki zależne, tj. Digital Melody Games i Games Incubator, ze spółką Platynowe Inwestycje Spółka Europejska oraz Patro Invest, podano.

"Podmioty podpisujące list intencyjny zobowiązały się do podjęcia działań do przeprowadzenia w dobrej wierze transakcji nabycia przez emitenta oraz spółki zależne 32,8% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, natomiast inwestorzy wskazani przez emitenta obejmą/nabędą 40% akcji w kapitale zakładowym tej spółki po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zamiarem stron jest, aby emitent, spółki zależne oraz wskazane przez spółkę podmioty nabyły 72,8% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska. Emitent oraz spółki zależne przeniosą własność niektórych gier i trailerów, które posiadają w swoim portfolio" - czytamy w komunikacie.

Strony zobowiązały się dążyć do zawarcia umów sprzedaży oraz objęcia akcji spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska do 31 stycznia 2021 roku. List intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania stron do dokonania transakcji nabycia oraz objęcia akcji. Decyzja o przeprowadzeniu transakcji objętej postanowieniami listu intencyjnego uzależniona będzie od wyników audytu prawnego i finansowego.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)