"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2020 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły ok. 57 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o ok. 32%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 480,2 mln zł i była niższa o ok. 26,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 71,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o ok. 3,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2020 roku w tym segmencie wyniosła ok. 348,8 mln zł i była niższa o ok. 6,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2020 r. przez grupę kapitałową spółki wyniosła ok. 52,8% i była niższa od marży osiągniętej w grudniu 2019 roku o ok. 1,3 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2020 wyniosła ok. 49,2% i była niższa o 2,9 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 53 tys. m2 i była niższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w grudniu 2019 r.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)