W samy IV kwartale 2020 roku grupa zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 161 umów, tj. o 13% mniej r/r."W ocenie zarządu Inpro SA wyniki sprzedażowe grupy w kolejnych miesiącach determinowane będą głównie przez czynniki związane bezpośrednio z epidemią SARS-CoV-2. Z uwagi na złożoność sytuacji trudno jest rzetelnie ocenić wpływ pandemii na działalność grupy w perspektywie długoterminowej" - czytamy w komunikacie.Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.(ISBnews)