Strata na działalności operacyjnej w II kw. 2020 r. w tym ujęciu wyniosła 31 mln zł wobec 114 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Sprzedaż w IV kw. 2020 wyższa (+2%) r/r za sprawą wysokiej konwersji w kanale offline oraz rosnącej r/r sprzedaży online. Do końca 2. dekady października wzrosty r/r zarówno w kanale online, jak i offline - dobry odbiór kolekcji przez klientów. Sprzedaż detaliczna w całym kwartale obciążona drugim i trzecim lockdownem w Polsce i na wielu zagranicznych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Przychody sieci detalicznej w IV kw. spadły o 35% r/r do 719 mln zł, zaś przychody z e-commerce w tym czasie wzrosły o 84% r/r do 846 mln zł, w tym w przypadku eobuwie.pl - o 64% r/r do 698 mln zł. Udział online w sprzedaży Grupy CCC wyniósł 52%, podano także.

Sprzedaż w ujęciu porównywalnym (like-for-like) w detalu CCC spadła o 38% r/r w IV kw. 2020 r.

"Spadek marży brutto o 2,5 pkt proc. r/r, głównie z powodu niższej marży w segmencie offline wynikającej z większych wyprzedaży przed administracyjnym zamknięciem sklepów oraz wysokiego udziału e-commerce w przychodach grupy. Poprawa marży brutto e-commerce o 2,7 pkt proc. r/r, m.in. za sprawą wyższej marży w eobuwie, DeeZee oraz wyższego udziału ccc.eu w przychodach e-commerce. Na spadek marży brutto wpłynęło również zastosowane podejście do prezentacji działalności zaniechanej i alokowanie przychodów do kategorii 'nieprzypisane' […]. Przyjęty sposób prezentacji wpłynął na spadek marży brutto o 1,4 pkt proc." - czytamy dalej.

Grupa odnotowała też w IV kw. ub.r. przyrost powierzchni handlowej o 2% r/r do 692 615 m2. Jednocześnie liczba sklepów zmniejszyła się łącznie o 3 w ujęciu rocznym do 1 060.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)