"Grupa kontynuuje, komunikowane już uprzednio, prace i analizy dotyczące zapewnienia na poziomie eobuwie.pl odpowiedniego kapitału dla wykorzystania szans rynkowych w segmencie e-commerce. Jednym z rozwiązań jest pozyskanie dla eobuwie.pl nowego inwestora mniejszościowego, który zasiliłby spółkę nowym kapitałem w wysokości ok. 0,5 mld zł. W ramach takiej transakcji nie jest wykluczone zbycie przez CCC niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie.pl, przy założeniu utrzymania przez grupę pakietu większościowego, który pozwoli na utrzymanie pełnej konsolidacji wyników eobuwie.pl" - czytamy w komunikacie.

CCC podkreśla, że na obecnym etapie żadne wiążące decyzje w zakresie struktury czy wartości transakcji nie zostały podjęte.

"Grupa szacuje, iż prowadzone prace i analizy pozwolą jej na podjęcie odnośnych decyzji i uzgodnienie warunków transakcji w I kw. 2021 r." - dodano.

CCC podało też w komunikacie, że w IV kw. 2020 r. eobuwie.pl odnotowało 76 mln zł zysku EBITDA wobec 23 mln zł zysku rok wcześniej; marża EBITDA wyniosła odpowiednio: 10,5% wobec 5,2%.

Zysk EBIT eobuwie.pl w tym okresie wzrósł odpowiednio do 52 mln zł z 16 mln zł rok wcześniej, a przychody zwiększyły się o 61% r/r do 721 mln zł.

Marża brutto ze sprzedaży eobuwie.pl wyniosła 44,5% w IV kw. 2020 r. wobec 43,5% rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)