"Wyniki operacyjne segmentu węglowego w IV kw. 2020 r. były następujące:
- produkcja węgla ogółem wyniosła 3,77 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 4,5%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. niższa o ok. 3,4%;
- produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,81 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 5,5%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. wyższa o ok. 8,5%;
- produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,96 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 1,3%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. niższa o ok. 26,9%;
- sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 4 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 8,7%, a w porównaniu do IV kw. 2019 r. wyższa o ok. 8,2%;
- sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 3,03 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 11,7%, a w porównaniu do IV kw. 2019 r. wyższa o ok. 30,9%;
w tym: sprzedaż wewnętrzna wyniosła ok. 1,25 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 10,5%, a w porównaniu do IV kw. 2019 r. wyższa o ok. 39,5%;
- sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,97 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 0,2%, a w porównaniu do IV kw. 2019 r. niższa o ok. 30%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w IV kw. 2020 r. ok. 69% wolumenu ogółem, podano także.

Ponadto produkcja koksu ogółem w IV kw. 2020 r. wyniosła 0,93 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 9,1%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. odnotowała wzrost o ok. 36%.

Sprzedaż koksu ogółem w IV kw. 2020 r. wyniosła 0,95 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 4,6%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. wyższa o ok. 65,3%.

"Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w IV kw. 2020 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 4%. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 3%. [...] Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w IV kw. 2020 r. w stosunku do kwartału ubiegłego spadła o ok. 1%. [...] Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez Grupę JSW w IV kw. 2020 r. wzrosła o ok. 5% w stosunku do III kw. 2020 r. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 6%" - czytamy także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla Koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)