"W trakcie wykonywania odwiertu Moftinu-1008 na planowaną głębokość całkowitą 1 000 metrów, spodziewane jest przewiercenie pięciu gazonośnych formacji piaskowców, z których trzy są obecnie eksploatowane poprzez odwiert Moftinu-1007. Moftinu-1008 znajduje się około 1,4 kilometra na północny wschód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. W przypadku uzyskania pomyślnego wyniku wierceń otwór zostanie uzbrojony, opróbowany i włączony do eksploatacji, poprzez połączenie go rurociągiem przesyłowym z zakładem Moftinu" - czytamy w komunikacie.

Spółka i zatrudnieni przez nią wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich procedur w celu zaradzenia niepewności związanej z pandemią COVID-19, w związku z czym w ocenie Serinus odwiert może zostać wykonany z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich zaangażowanych pracowników, zastrzeżono również.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)