"Kontrakty dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. Łączna wartość zawartych kontraktów wynosi w przeliczeniu na złote 178 331 349,6 zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych" - czytamy w komunikacie.

Mercator podał, że łączna wartość wszystkich umów zawartych przez MMT z Cardinal Health w okresie ostatnich 12 miesięcy (łącznie z powyższym) wynosi w przeliczeniu na złote 205 638 124,66 zł.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)