"W ramach zadania ZUE przebuduje torowisko tramwajowe od ul. Wiejskiej do pętli na Osiedlu Mieszkaniowym Rządz, z wyłączeniem odcinka od pętli Południowa do skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego. Wartość kontraktu wynosi 47,7 mln zł netto (58,6 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to 31 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W ramach prac przebudowane zostanie torowisko tramwajowe, zaprojektowane w istniejącym śladzie. Przebudowana zostanie także istniejąca pętla tramwajowa na Osiedlu Rządz, gdzie pojawi się dodatkowy tor odstawczy. Projekt pętli zakłada możliwość późniejszej rozbudowy torowiska w stronę południową, do planowanego osiedla mieszkaniowego. Zmodernizowana przestrzeń ma tworzyć węzeł przesiadkowy łączący komunikację regionalną i miejską, stąd w rejonie prac wykonane zostaną nowe przystanki autobusowe zapewniające możliwość obsługi pasażerskiej przez autobusy podmiejskie. Włączenie się autobusów do ruchu w ul. Konstytucji 3 Maja umożliwi dodatkowy pas ruchu. Wydzielone torowisko tramwajowe przebiega równolegle do jezdni wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja po jej południowo-wschodniej stronie. Na całym odcinku prac wybudowanych zostanie łącznie 6 peronów tramwajowych (w tym 2 łączące funkcje tramwajowo-autobusowe) oraz pojawią się liczne przejazdy i przejścia przez torowisko ułatwiające komunikację, wymieniono.

Drugi odcinek zadania inwestycyjnego rozpoczyna się za skrzyżowaniem ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego. Torowisko biegnie wzdłuż ul. Chełmińskiej jako wydzielone z jezdni na całej długości do punktu skrzyżowania z ulicą Wiejską. Na tym odcinku wykonany zostanie peron autobusowy oraz 5 peronów tramwajowych. Torowisko wykonane zostanie w technologii podsypkowej. Chodniki oraz drogi rowerowe łączą się w planie sytuacyjnym z projektem pn. "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych". Prace budowlane obejmą wymianę oraz przebudowę wszystkich słupów trakcyjnych oraz osprzęt sieci trakcyjnej, dodano.

W ramach tej części inwestycji wybudowana zostanie także instalacja sterowania i ogrzewania zwrotnic na pętli Rządz. Zmodernizowana zostanie także podstacja zasilająca "Południowa". Przebudowany odcinek zostanie oświetlony przy wykorzystaniu technologii LED.

"Cieszymy się z pozyskania zlecenia na przebudowę torowiska w Grudziądzu. Z uwagi na strategiczne znaczenie w ruchu miejskim remontowanego przez nas torowiska oraz na przyszłościowy charakter projektu wpisuje się on do naszego portfolio w sposób szczególny. To także kolejny projekt w segmencie miejskim, który pozyskaliśmy, dążąc do sukcesywnego zwiększania udziału projektów miejskich w portfelu zamówień. Dywersyfikacja o kontrakty miejskie jest naturalną konsekwencją przyjętych założeń odnośnie rozwoju. Tym samym liczymy na pozyskanie kolejnych kontraktów miejskich. W ostatnim czasie złożyliśmy oferty także w przetargu organizowanym przez MPK Wrocław na utrzymanie, konserwację torów i zwrotnic tramwajowych, gdzie nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz w przetargu MPK Kraków na budowę wiaty wraz z torowiskiem, siecią trakcyjną i infrastrukturą techniczną w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta, gdzie mamy złożoną najkorzystniejszą ofertę" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)