Reklama

Zwiększone r/r przewozy osiągnięto w sektorach: węgla kamiennego (+9,8%), kamienia, żwiru i wapna (14,2%), rudy i pirytów (82%), koksu i węgla brunatnego (+26,3%) oraz nawozów sztucznych (28,3%). Istotnie, bo aż o 33,6% r/r, wzrosły także realizowane przez Grupę PKP Cargo przewozy intermodalne.

"Grudniowe dane można ocenić jako bardzo dobre, gdyż pokazują wysoki wzrost przewozów rok do roku. To ważny wskaźnik, bo 2019 to ostatni rok przed pandemią, gdy gospodarka rozwijała się bez przeszkód. Trudno więc nie być zadowolonym z tego, że teraz osiągnęliśmy lepsze o kilkanaście procent wyniki przewozowe. Jeszcze lepiej wyglądają te dane w odniesieniu do przewozów intermodalnych, które są naszym strategicznym kierunkiem rozwoju. Wzrost rok do roku o jedną trzecią udowadnia, że Grupa PKP Cargo potrafi wykorzystać koniunkturę na tym rynku i zaoferować klientom rozwiązania logistyczne na coraz wyższym poziomie" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W sumie w 2020 r. grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 84,6 mln ton towarów (-14,1% r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 21,4 mld tkm (-13,4% r/r), podano także.

"Wyniki przewozowe grupy są odbiciem sytuacji gospodarczej Polski. Wolumen produkcji przemysłowej w Polsce w grudniu 2020 roku zwiększył się o 11,2% r/r. Dane grudniowe z przemysłu nadal nie pokazują znacznych skutków wpływu drugiej fali pandemii - wzrost produkcji sprzedanej r/r w grudniu odnotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu (nadal utrzymują się jednak spadki produkcji r/r w działach istotnych z punktu widzenia transportu towarów koleją, np. w produkcji metali, czy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej)" - czytamy w komentarzu spółki.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2020 roku wreszcie wykazała ożywienie na rynku budowlanym - była wyższa o 3,4% r/r. Ostatecznie pomimo panującej pandemii COVID-19 w Polsce i otoczeniu makroekonomicznym, wprowadzeniu w kraju zaostrzonych restrykcji oraz ryzyka osłabienia popytu ze strony firm i konsumentów, wyniki produkcji w 2020 roku były jedynie o 1,0% niższe w porównaniu z rokiem 2019, kiedy notowano wzrost o 4% r/r. Wzrost produkcji napędzały zwłaszcza branże eksportowe (z uwagi na stopniowe ożywienie w światowym handlu).

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce w grudniu po raz drugi w 2020 roku wzrósł r/r (przełamanie trendu spadkowego nastąpiło w listopadzie 2020), a dynamika wzrostu przewozów ukształtowała się na poziomie +12,8% r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w grudniu 2020 roku 19,3 mln ton, tj. był o 2,2 mln ton większy r/r, równocześnie zmniejszył się względem poprzedniego miesiąca (-4,5% m/m). Wykonana przez rynek praca przewozowa w grudniu zwiększyła się w ujęciu r/r do poziomu 4,5 mld tkm (+13,5% r/r). Równocześnie odnotowano zmniejszenie pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (-6,2% m/m), podano także.

W sumie w 2020 roku cały sektor kolejowy przetransportował 218,3 mln ton towarów (-6,6% r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 51,1 mld tkm (-6,5% r/r), przypomina przewoźnik.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)