Strata na działalności operacyjnej w tym ujęciu wyniosła 90 mln zł wobec 58 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Spadek marży brutto o 1,5 p.p. związany głównie z wyższym udziałem e-commerce w sprzedaży. Wzrost kosztów o 14% wynikający przede wszystkim z wyższych kosztów kanału online (dynamika istotnie niższa od tempa wzrostu przychodów). EBIT 4-miesięcznego Q4'20/21 obciążony wynikami stycznia, zwyczajowo najsłabszego sprzedażowo miesiąca - w tym roku dodatkowo pod wpływem administracyjnego zamknięcia większości sklepów stacjonarnych" - czytamy dalej.

Przychody sieci detalicznej w IV kw. spadły o 40% r/r do 797 mln zł, zaś przychody z e-commerce w tym czasie wzrosły o 84% r/r do 1 094 mln zł, w tym w przypadku eobuwie.pl - o 69% r/r do 919 mln zł. Udział online w sprzedaży Grupy CCC wyniósł 55%, podano także.

Sprzedaż w ujęciu porównywalnym (like-for-like) w detalu CCC spadła o 44% r/r w IV kw. r.obr.

Grupa odnotowała też przyrost powierzchni handlowej o 1% r/r do 684 863 m2 według stanu na 1 stycznia br. Jednocześnie liczba sklepów zmniejszyła się łącznie o 24 w ujęciu rocznym do 1 029.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)