"Zmiany otoczenia gospodarczego, bezprecedensowe w swojej skali, spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowań klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność a także zwiększyły niepewność do wyjątkowego poziomu. W tej sytuacji Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że jego celem jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID-19 oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w ciągu 1,5-2 lat.

Reklama

"Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez finalizację obecnego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych" - czytamy dalej.

W 2021 roku bank będzie dalej koncentrować się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację procesów, automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów, zaznaczono.

"Zamierzamy jeszcze bardziej ograniczyć sieć oddziałów, dalej utrzymywać koszty pod silną kontrolą pomimo wyższych kosztów prawnych i IT, aby uzyskać wskaźnik koszty/dochody na poz. 47% oraz przyjmując za cel ok. 40% w średnim okresie w porównaniu do 49% w roku 2020" - czytamy także.

Bank podał, że pracuje także nad osiągnięciem pełnej cyfryzacji proaktywnie realizując migrację klientów na platformę cyfrową mając za cel przekroczenie 80% udziału klientów cyfrowych do końca 2021 roku.

Millennium zamierza również utrzymać tempo pozyskiwania nowych klientów w oparciu o jakość obsługi i wysoki wskaźnik NPS. W obszarze detalu zamierza zwiększyć portfel aktywnych klientów w oparciu o cyfrową akwizycję klientów, kanał sieci franczyzowej oraz mini oddziałów.

"Mamy aspirację osiągnięcia wzrostu sprzedaży pożyczek gotówkowych dwucyfrowo w ujęciu procentowym oraz wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych, koncentrując jednocześnie naszą uwagę na zwiększaniu dochodów prowizyjnych. Zamierzamy maksymalizować sprzedaż i wolumeny w obszarze funduszy inwestycyjnych by osiągnąć nasz naturalny udział w rynku na poz. 7% w średnim okresie" - czytamy również.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw bank planuje skoncentrować działania na istniejących zaangażowaniach i przy aktywnym podejściu do nowych klientów w sektorach o niskim i średnim poziomie ryzyk osiągnąć wzrost portfela o ponad 1 mld zł uwzględniając leasing i factoring.

"W obszarze leasingu planujemy przywrócić produkcję do poziomu z 2019 roku (3,5 mld zł) z poziomu 2,5 mld zł w roku 2020" - podał także bank.

Jak zaznaczono, cały wzrost akcji kredytowej, zarówno w detalu, jak i w obszarze bankowości przedsiębiorstw, musi zostać zrealizowany przy utrzymaniu kosztu ryzyka na portfelu poniżej 80 pb oraz przy ostrożnościowym monitoringu ewolucji zachodzącej w gospodarce w wyniku COVID-19. Bank planuje utrzymać wskaźnik NPE poniżej progu 5% (4,9% na koniec 2020 roku).

Chociaż zysk netto za 2020 rok osiągnął poziom znacznie poniżej aspiracji zarządu, podjęte inicjatywy i poniesione w związku z nimi koszty w ciągu roku zwrócą się w przyszłości, wskazano także.

W 2020 roku bank m.in. skrócił czas generowania synergii z fuzji z Euro Bankiem.

"W połączeniu z nowymi inicjatywami mającymi na celu poprawę sprawności działania, uzyskaliśmy 15-proc. zmniejszenie naszej sieci dystrybucji (702 placówki vs. 830 na koniec 2019 roku, przy czym zamknięto 124 lub 21% własnych oddziałów w tym okresie) oraz zmniejszono liczbę aktywnych etatów o 14% do 6,6 tys. W rezultacie uzyskano istotne oraz powtarzalne synergie netto (100 mln zł przed opodatkowaniem w roku 2020), które powinny ulec podwojeniu w roku 2021" - podał bank.

Zysk netto raportowany za rok 2020 spadł do 23 mln zł (strata netto -109 mln zł za IV kw. 2020) i był o 96% niższy niż w poprzednim roku. Zysk netto za rok 2020 skorygowany o pozycje nadzwyczajne (przede wszystkim dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne dot. walutowych kredytów hipotecznych) wyniósłby 709 mln zł w porównaniu z 921 mln zł skorygowanego zysku netto za rok 2019, co przekłada się na spadek o 23% r/r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)