Plan na 2021 rok przewiduje 5 mld zł nakładów rozwojowych i 4,5 mld zł utrzymaniowych. Spośród środków przeznaczonych na rozwój, 35% ma trafić na energetykę, 25% na petrochemię, 21% na rafinerię, 11% na detal, a 7% na wydobycie.

Łącznie z planowanych 9,5 mld zł na rafinerię zostanie przeznaczone 2,6 mld zł, na petrochemię 2,9 mld zł, na energetykę 2,3 mld zł, na detal 1 mld zł, a na wydobycie 0,3 mld zł, wynika z prezentacji wynikowej koncernu.

Wśród nowych projektów inwestycyjnych wymieniono budowę instalacji DCPD (wsad do produkcji wyspecjalizowanych tworzyw sztucznych) w Orlen Unipetrol, 70 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, budowę 50 nowych stacji paliw, w tym 30 własnych oraz budowę 140 nowych punktów Stop Cafe/Star Connect.

Narastająco w całym 2020 r. nakłady inwestycyjne koncernu wyniosły - zgodnie z planem - 9 mld zł, w porównaniu do 5,5 mld zł rok wcześniej,

Wśród zrealizowanych inwestycji w IV kwartale ub.r. 1 176 mln zł przeznaczone zostały na rafinerię, 749 mln zł na petrochemię, 749 mln zł na energetykę, ponadto ok. 477 mln zł na segment detaliczny i 135 mln zł na segment wydobywczy, wynika z danych z prezentacji.

Narastająco w całym roku nakłady na rafinerię wyniosły 3,2 mld zł, na petrochemię 1,9 mld zł, na energetykę 1,7 mld zł (w tym 1,3 mld zł w Grupie Energa), na detal 1,3 mld zł, a na wydobycie 0,4 mld zł, podano również.

W 2020 r. 71% wszystkich nakładów koncernu poniesione zostało w Polsce, 19% w Czechach, 4% na Litwie, a po 3% w Kanadzie oraz w Niemczech, czytamy również w prezentacji.

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w IV kwartale 2020 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji Visbreakingu w Płocku, instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, budowę instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii Energetyka, modernizację turbozespołu TG1 EC w Płocku, projekty w Grupie Energa ukierunkowane na wytwarzanie i dystrybucję oraz projekt przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Koncern uruchomił w tym okresie 26 stacji paliw, zamknął 11, a 6 stacji zostało zmodernizowanych, otwarto także 109 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)