DGP kontynuuje rozpoczętą we wczorajszym wydaniu analizę realizacji zamierzeń zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialności Rozwoju. Rządowy dokument został przyjęty na początku 2017 r. Pięć lat temu zaprezentowano jego pierwotną wersję. Asumpt do rozliczeń daje fakt, że strategia zawierała kilkadziesiąt celów, które miały być osiągnięte w 2020 r.

Beczka miodu

Zgodnie z SOR, w latach 2015–2020 średnie tempo wzrostu wartości eksportu towarów w wariancie optymistycznym miało przyśpieszyć do 7,2 proc. wobec 6,8 proc. w poprzedniej pięciolatce.
Efekty? Według GUS w latach 2015–2019 wartość polskiego eksportu w przeliczeniu na euro wzrastała w tempie 7,1 proc. W minionym roku przez kryzys związany z koronawirusem miało miejsce gwałtowne hamowanie, ale zdaniem ekspertów i tak mamy powody do zadowolenia.
Reklama
– Wolumeny polskiego eksportu od ostatnich kilku lat są bardzo zadowalające. Zakładano bardzo duże tempo wzrostu i faktycznie takie było – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jak dodaje, również ostatni rok można mimo wszystko zaliczyć do udanych. – W obliczu recesji wszyscy tracili. Nam udało się stracić stosunkowo niewiele – tłumaczy obrazowo.