Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 12 lutego 2021 roku, wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi 25 lutego 2021 roku, przypomniano.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r.

(ISBnews)