Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 ws. rynku wewnętrznego energii elektrycznej obligują operatorów systemów przesyłowych do utworzenie Regionalnych Centrów Koordynacyjnych. Ich zadaniem będzie koordynacja pracy operatorów, by w sposób bardziej efektywny zapewniać bezpieczeństwo pracy systemów.

Regionalne Centra Koordynacyjne będą m.in. koordynować wyznaczanie zdolności przesyłowych, tworzyć wspólne modele sieci i analizy bezpieczeństwa, prowadzić regionalną koordynacje wyłączeń, czy ułatwiać zakupy rezerw mocy na poziomie regionalnym. Będą też wspierać operatorów systemów przesyłowych w określaniu zapotrzebowania na rozbudowę i modernizację systemów przesyłowych.

Jak podkreślił Urząd Regulacji Energetyki, powołanie Centrów przyczyni się do integracji europejskiego rynku energii elektrycznej, niedyskryminacyjnego traktowania jego uczestników oraz skutecznej konkurencji.

Zgodnie z rozporządzeniem, wniosek złożony przez PSE został przygotowany wspólnie przez wszystkich operatorów z regionu zarządzania pracą połączonych systemów Europy Środkowej. Każdy z operatorów składał go do właściwego organu regulacyjnego.

Centra rozpoczną swoją działalność 1 lipca 2022 r. i zastąpią obecnie funkcjonujących koordynatorów ds. bezpieczeństwa regionalnego.(PAP)

wkr/ drag/