"Zawarcie powyższej umowy potencjalnie może mieć istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej emitenta i jest rozpoczęciem rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zastrzega, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z wyborem opcji strategicznych, a także zarząd nie deklaruje, czy i kiedy decyzje takie zostaną podjęte.

Onico to jeden z największych niezależnych importerów paliw (zwłaszcza LPG, ON i biopaliw) do Polski. W 2019 r. spółka miała 1,3 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)