"Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu TIM S.A. przez zarząd, będą uwzględniane m.in. następujące czynniki:

1) ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne GK TIM,

2) sytuacja płynnościowa, koszt finansowania dłużnego, możliwość jego pozyskania na istniejące i przyszłe zobowiązania oraz konieczność utrzymania zadłużenia GK TIM na bezpiecznym poziomie (wskaźnik dług netto do EBITDA < 2).

3) analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2021-2023, będzie dążył do przedkładania radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku netto oraz funduszu dywidendowego, obliczonej z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym co najmniej na poziomie 15 mln zł zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 22 199 200 zł brutto (1 zł brutto na 1 akcję), powiększonej o 50% ewentualnej nadwyżki jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym ponad kwotę 22 199 200 zł,

2) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym w wysokości do 15 mln zł zarząd zaproponuje wysokość dywidendy na podstawie oceny sytuacji opartej na analizie czynników wymienionych powyżej, wyjaśniono.

"Patrząc w przeszłość, widać, że TIM był przez wiele lat spółką dywidendową, oczywiście z wyjątkiem okresu zmiany modelu biznesowego, co jest zupełnie naturalne, biorąc pod uwagę skalę i koszty transformacji. Od 2018 roku ponownie regularnie wypłacamy dywidendę. Jesteśmy zatem coraz bliżej naszego celu, czyli dołączenia do indeksu WIGdiv, w którego portfelu znajdują się spółki regularnie wypłacające dywidendy na przestrzeni co najmniej ostatnich pięciu lat" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk, cytowany w komunikacie.

Za 2020 r. rekomendowana jest wypłata dywidendy w łącznej kwocie 2,2 zł na akcję, co z związku z wypłaconą już dywidendą zaliczkową (1,2 zł na akcję) oznacza, że proponuje wypłatę w br. w wysokości 1 zł na walor.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)