Według niemieckiej poczty emisja CO2 związana z jej działalnością w 2020 r. wyniosła ok. 33 mln ton, a bez żadnych działań w 2030 r. sięgnie 46 mln ton. Natomiast zapowiadane inwestycje zmniejszą ją do niecałych 29 mln ton za 10 lat, i to mimo planowanego rozwijania działalności.

I tak w 2030 r. 60 proc. pojazdów grupy używanych do dostawy przesyłek do końcowego odbiorcy ma być elektryczna. W skali globalnej to 80 tys. pojazdów. W 2020 r. ten odsetek wynosił 18 proc.

Na dłuższych trasach i w transporcie lotniczym niemiecka poczta ma korzystać z bardziej przyjaznych środowisku paliw. Do 2030 r. co najmniej 30 proc. paliwa lotniczego ma mieć zrównoważony charakter. Wszystkie nowe budynki mają być natomiast zeroemisyjne.

„Jesteśmy największą na świecie firmą logistyczną i ciąży na nas odpowiedzialność pociągnięcia całej branży logistycznej w kierunku zrównoważonej przyszłości” - oświadczył prezes Deutsche Post DHL Group Frank Appel.

Dodatkowo, rada nadzorcza i zarząd niemieckiej poczty na kolejnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponują zmianę sposobu wynagradzania, tak by był powiązany z osiąganiem kolejnych celów zrównoważonego rozwoju i klimatycznych. (PAP)