Zamawiającym jest spółka "Duże Naramowice - Projekt Echo - 111", należąca do grupy kapitałowej Echo Investment, podano.

"Przedmiotem umowy jest realizacja kompleksu mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 6 budynkach o wysokości od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 316 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2021 r., a zakończenie z końcem III kwartału 2022 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)