"Portfel zamówień spółki i Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2020 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2021 roku pozwoli zarówno spółce jak i grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie za 2020 r.

Reklama

W 2020 r. spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 762 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów), podano także.

"Grupa utrzymała satysfakcjonujący poziom pozyskania nowych kontraktów, w ramach odpowiednio zdywersyfikowanego portfela zamówień, co potwierdziło zasadność przyjęcia strategicznych założeń dotyczących kierunków rozwoju grupy" - dodał prezes Marcin Lewandowski w liście załączonym do raportu rocznego.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)