Zysk operacyjny wyniósł 33,91 mln zł wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. wobec 1 269,53 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku weszły w zaawansowaną fazę realizacji kontrakty pozyskane po 2017 roku, czyli po okresie znacznego wzrostu cen materiałów i podwykonawców oraz o wyższej rentowności w porównaniu do kontraktów z lat 2016 i 2017 co przełożyło się na poprawę osiągniętego wyniku na sprzedaży" - czytamy w raporcie.

"W naszej ocenie możliwym jest, że skutki epidemii wywierać będą dalszy wpływ na liczbę ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów w roku 2021, a także na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą spółek grupy kapitałowej Mostostal Warszawa. Jednak nabyte doświadczenia i potwierdzone w minionym roku zdolności adaptacyjne grupy pozwalają na optymizm co do odporności naszych struktur na nieprzewidywalność sytuacji" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 4,29 mln zł wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r.

(ISBnews)