Reklama

"W powyższym zakresie zarząd spółki zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podział zysku w łącznej kwocie 1 132 234 728,22 zł poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5 zł na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zawnioskował także o wyznaczenie dnia dywidendy na 1 czerwca, a dnia wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2021 roku.

W uzasadnieniu wniosku zarząd wskazał, iż 2020 był rokiem premiery gry "Cyberpunk 2077" i kontynuowania dobrej sprzedaży pozostałych jej tytułów, co przełożyło się na rekordowe w historii wyniki spółki.

"Uwzględniając obecne zasoby finansowe spółki w postaci: środków pieniężnych, lokat i obligacji skarbowych oraz jej plany wydawnicze i inwestycyjne, zarząd zdecydował rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę części zgromadzonych środkow na rzecz akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej.

CD Projekt nie posiada stałej polityki dywidendowej, zaznaczono.

"Zdaniem zarządu, dla spółki działającej w konkurencyjnej branży gier wideo i chcącej dynamicznie się rozwijać, a której zarówno zapotrzebowanie na środki finansowe, jak i wyniki uzależnione są od cyklicznie realizowanych projektów produkcji gier i ich popularności, najbardziej właściwą strategią w odniesieniu do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed grupa i wynikających z nich potrzeb" - podsumowano.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)