"Niestety, pomimo znaczącej poprawy wyników finansowych i dobrej pozycji gotówkowej na koniec 2020 roku, nie możemy wypłacić dywidendy ze względów formalnych. Zgodnie bowiem z KSH (Kodeks Spółek Handlowych), w przypadku, gdy nieodpisane nakłady na prace rozwojowe były wyższe niż zyski dostępne do podziału, nie można dokonać podziału tego zysku, a ten warunek na koniec 2020 roku nie był spełniony" - powiedział Soares, cytowany w komunikacie.

"Doceniając zaufanie naszych akcjonariuszy, chcielibyśmy wypłacić dywidendę i podczas najbliższego walnego zgromadzenia planujemy dostosować statut spółki, tak aby umożliwić wypłatę dywidendy zaliczkowej z tegorocznych zysków już w drugiej połowie bieżącego roku" - dodał Soares.

Reklama

BoomBit odnotował 12,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej . W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 6,45 mln zł wobec 6,78 mln zł straty rok wcześniej. Nakłady na prace rozwojowe w ub.r. wyniosły 21,16 mln zł.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play (F2P) na platformy iOS, Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)