Zysk operacyjny wyniósł 18,06 mln zł wobec 34,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 46,64 mln zł wobec 55,74 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,51 mln zł w 2020 r. wobec 249,04 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2020 roku grupa kapitałowa ATM Grupa osiągnęła przychody na poziomie: 193,5 mln zł, wypracowała EBITDA 46,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 18,8 mln zł. Warto też podkreślić, że wypłaciliśmy w minionym roku 6,74 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2019 rok, utrzymując tym samym ciągłość wypłat dla naszych akcjonariuszy, od początku naszego debiutu na GPW tj. 2004 roku" - napisał prezes Andrzej Muszyński w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 10,46 mln zł wobec 21,94 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)