Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kw. 2021 r., który zostanie opublikowany 26 maja 2021 r.

W I kw. 2020 roku Asseco Poland odnotowało 81,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 79,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)