Kensbok wziął udział w piątek w czacie inwestorskim zorganizowanym przez portal StrefaInwestorow.pl. Pytania zadawane przez inwestorów dotyczyły wyników finansowe spółki za I kwartał 2021 roku.

W środę KGHM Polska Miedź poinformował, że w I kwartale tego roku zanotował najwyższe od 2012 roku poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki. Zysk netto Grupy wyniósł 1 mld 365 mln zł i był o 98 proc. wyższy niż rok temu.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w I kwartale 2 mld 608 mln zł, co stanowi 2,3-krotny wzrost w relacji do I kw. 2020 roku. Kwartalna EBITDA jednostkowa wzrosła o 86 proc. i wyniosła 1 mld 675 mln zł. Podkreślono, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM.

Wskazano, że istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł (+98 proc.) wyższym od zanotowanego w I kw. 2020 roku i zamknięcie go kwotą 1 mld 365 mln zł. "Taki poziom kwartalnego zysku netto jest najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych" – zaznaczono w komunikacie dot. wyników finansowy. Napisano, że zysk netto samej KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł 975 mln zł, co też jest rekordowym wynikiem.

Wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych Andrzej Kensbok był pytany przez inwestorów m.in. o zadłużenie spółki. „Dług netto spółki pozostawał prawie bez zmian od końca 2020 do końca pierwszego kwartału 2021. Na koniec pierwszego kwartału wyniósł 5 mld zł. Na nominalną wartość w PLN wpłynął także kurs USD/PLN który na 31.03 wyniósł 3,92” - napisał Kensbok.

Dodał, że ze względu na istotny wzrost skorygowanej EBITDA, „mamy obniżenie wskaźnika zadłużenia, mierzonego relacją długu netto do EBITDA, do poziomu 0,8 z 1,7 na koniec I kwartału roku poprzedniego i z 0,9 na koniec 2020 r”.

Kensbok podkreślił, że wzrost przychodów o 27 proc. w pierwszym kwartale tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego udało się osiągnąć m.in. wzrostowi notowań miedzi i srebra.

Dodał, że grupa KGHM zanotowała też wzrost o 6,6 proc. produkcji miedzi, co - jak mówił – jest efektem - „większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy”. „W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy. W przypadku Sierra Gorda wyższa produkcja miedzi jest związana z wyższą zawartością Cu w eksploatowanej rudzie i wyższemu uzyskowi metalu” - dodał wiceprezes.

Wiceprezes pytany o to czy wzrost dynamiki produkcji miedzi płatnej może się utrzymać w grupie KGHM w kolejny kwartałach, napisał, że „sytuacja makroekonomiczna pozostaje dla Grupy bardzo pozytywna i obiecująca”. „Podobnie w przypadku produkcji miedzi w Grupie, podtrzymujemy założenia budżetowe, które zakładają stabilny poziom produkcji miedzi płatnej w kraju oraz wzrost produkcji w zagranicznych aktywach, przede wszystkim przez Sierra Gorda” - podkreślił.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ drag/