"W wyniku w/w wezwania zawarto w dniu 21 maja 2021r. transakcje, których przedmiotem było 100 384 akcje" - czytamy w komunikacie.

Do zakupu akcji w pierwszej kolejności został przez porozumienie wzywających wskazany Józef Siwiec, który nabędzie prawa z akcji w dniu rozliczenia transakcji, tj. 25 maja 2021 r., podano także.

Na początku marca br. dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825 akcji Ropczyc, stanowiących 16,9% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu wynosiła 26,73 zł za akcję.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)