Strata operacyjna wyniosła 1,29 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,36 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Po I kw. 2021 Redan poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 1,3 mln zł, to jest o 0,9 mln zł niższą niż w tym samym okresie 2020 r. Największe znaczenie dla poprawy wyniku miał wzrost zrealizowanej marży na sprzedaży towarów. Wynik netto jest niższy o 1,7 mln zł r/r. Wynika to jednak z dodatniego salda na oczekiwanych stratach kredytowych w I kw. 2020 r. " - czytamy w komentarzu do wyników.

Według spółki w I kw. br. nadal utrzymywała się trudna sytuacja w branży odzieżowej.

"Zakaz handlu odzieżą w galeriach handlowych obowiązywał przez 6 z 13 tygodni, podczas gdy rok temu – tylko przez nieco ponad 2 tygodnie. Jednak w porównaniu do roku poprzedniego wyraźnie zmieniło się nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym wzrosła gotowość do dokonywania zakupów zarówno online jak i w działających sklepach nie objętych zakazem handlu. Dzięki temu, a także w rezultacie zmian wprowadzonych do zasad współpracy Redan z grupą kapitałową Top Secret Sp. z o.o. w sierpniu 2020 r., wyniki Redan uległy w pierwszym kwartale br. wyraźnej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży wzrosła o 75% r/r. Przy wzroście kosztów o 15% zaowocowało to poprawą wyniku na sprzedaży o 0,9 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -1,3 mln zł" - czytamy także.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)