Strata operacyjna wyniosła 5,34 mln zł wobec 6,44 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 53,78 mln zł rok wcześniej.

"Spowodowane pandemią COVID-19 ograniczenia administracyjne w zakresie przemieszczania się i zamknięcie galerii handlowych miały szczególnie istotny degradujący wpływ na sektor handlu praktycznie uniemożliwiając prowadzenie handlu stacjonarnego [...]. Przyniosło to spadek obrotów do poziomu 42 284 tys. zł, co oznacza spadek o 21,4 % w relacji 2020 r. oraz o 27,4 % w relacji 2019 r." - czytamy w raporcie.

Spółka zaznaczyła, że mając na uwadze narastające zapasy oraz przyzwyczajenia klientów do wyprzedaży w I kw. br. stosowała znaczące promocje, co negatywnie wpłynęło na zrealizowaną marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 44,5%.

"Wobec trudnej zewnętrznej sytuacji spółki grupy kapitałowej dążyły do redukcji kosztów funkcjonowania. Dzięki podjętym działaniom Grupa odnotowała spadek kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 23,7% w I kw. b.r., co oznacza iż był to spadek nieco wyższy do spadku przychodów. Pozycja ta zamknęła się sumą 26 319 tys. zł vs. 34 511 tys. zł w I kw. 2020 r." - podano także.

Najważniejsze pozycje kosztowe podlegające ograniczeniu to wynagrodzenia, które spadły o 46% %, do 10 222 tys. zł z 14 936 tys. zł oraz koszty najmu w centrach handlowych. Inne podjęte działania, które stabilizowały sytuację grupy, to aplikowanie i otrzymanie dotacji w wysokości 1 546 tys. zł.

"Grupa kapitałowa Monnari Trade zakończyła I kwartał 2021 roku stratą na działalności operacyjnej w wysokości 5 341 tys. zł (6 442 tys. zł w I kw. 2020 r.), a na poziomie wyniku netto - stratą w wysokości 6 274 tys. zł (7 599 tys. zł w I kw. 2020 r.)" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 8,52 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)