Zysk operacyjny wyniósł 28,74 mln zł wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 28,83 mln zł wobec 23,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,81 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 31,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 17,56 mln zł wobec 17,26 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)