"Zysk netto ML System za 2020 rok tj. kwotę 10 453 543,01 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

ML System w uzasadnieniu projektu uchwały zaznaczył, że przeznaczenie całości zysku netto na kapitał zapasowy podyktowane jest dążeniem do zapewnienia spółce środków niezbędnych dla jej rozwoju i jej grupy kapitałowej, a w szczególności realizacji planów inwestycyjnych związanych z przyjętą strategią rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

W ubiegłym roku akcjonariusze ML System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019, a cały zysk netto w kwocie 3 017 879,96 zł przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)