"System SAP TMS, wraz z modułem SAP SD, będzie jedną kompletną platformą do zarządzania transportem. Będzie bowiem obsługiwał wszystkie obszary procesu przewozowego, takie jak kontakt z klientem, zarządzanie zamówieniami, planowanie zapotrzebowania na przewóz ładunków masowych i intermodalnych, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, automatyzację planowania i budowy harmonogramu przewozów" - czytamy w komunikacie.

To narzędzie pomoże w monitoringu transportów, zapewniając np. śledzenie przesyłek, a także przyczyni się do lepszego planowania czasu pracy drużyn trakcyjnych. Ponadto SAP TMS obejmuje również rozliczanie przewozów, co oznacza integrację z systemem ERP. Ponieważ wszystkie operacje związane z przewozem mają być wykonywane w jednym systemie i wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane w jednym miejscu, to dostęp do nich będzie możliwy w czasie rzeczywistym, co ułatwi ich analizę w systemie klasy Business Intelligence, wskazano również.

Reklama

"Korzyści z wdrożenia SAP Transportation Management System odniosą i klienci, i spółka. Dzięki lepszemu planowaniu organizacji i rozliczania procesu przewozowego, lepszej współpracy i wymianie informacji z kontrahentami kontynuujemy podnoszenie poziomu obsługi klientów. Zastosowanie SAP TMS w naszej spółce powinno spowodować też poprawę efektywności operacyjnej i tym samym obniżenie kosztów. To wszystko przełoży się na wzrost konkurencyjności PKP Cargo na rynku usług przewozowych i szerzej logistycznych" - powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

SAP TMS to największe wdrożenie systemu informatycznego w historii PKP Cargo, które trzeba było podzielić na etapy, a ostatni zostanie zrealizowany do końca 2025 roku, wskazano także.

"Projekt ten jest ogromnym wyzwaniem, ale jest też ogromną szansą na dalszy rozwój PKP Cargo. Będzie to ważny element podnoszenia kompetencji logistycznych PKP Cargo, a tym samym realizowania strategii całej Grupy" - podsumował Warsewicz.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)