Zgodnie z europejskimi regulacjami, Gaz-System - jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz operator polskiego odcinka gazociągu jamalskiego - zaoferuje przepustowość połączeń międzysystemowych w aukcjach produktów rocznych.

Alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach Lasów i Mallnow będzie odbywać się na platformie RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych zostanie zaoferowana na platformie GSA. Punkty te to połączenie z Ukrainą, z Czechami w Cieszynie, Wysokoje z Białorusią, oraz Kondratki i PWP (Punkt Wzajemnego Połączenia) na gazociągu jamalskim.

Jak przypomniał Gaz-System, uczestnicy rynku będą mogli dokonać rezerwacji istniejącej przepustowości na zasadach ciągłych w produktach rocznych. Dodatkowo w ramach aukcji przepustowości przyrostowych oferta obejmie 15 lat gazowych od planowanej daty udostępnienia tej przepustowości dla uczestników rynku.

Aukcje przeprowadzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia CAM CN Komisji Europejskiej, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu. Rozporządzenie nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi, oferowali standardowe produkty tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. (PAP)

Reklama

wkr/ skr/