"Zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki kwotę 70 784 632,75 zł [...], co stanowi 20,15 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 16 czerwca a termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2021 r.

Reklama

Mo-Bruk odnotował 78,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 70,8 mln zł wobec 39,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)