"Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie Torpol S.A. ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 lipca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii truamwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)