Zysk operacyjny wyniósł 7,09 mln zł wobec 6,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 10,93 mln zł wobec 9,83 mln zł rok wcześniej, a znormalizowana EBITDA (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz prowadzonych prac rozwojowych) - odpowiednio: 12,38 mln zł wobec 11,55 mln zł.

Reklama

Skonsolidowane przychody sięgnęły 61,04 mln zł w I poł. r.obr. 2020/2021 wobec 74,57 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie wyniosły 48,0 mln PLN i były o 18% niższe od przychodów I półrocza 2019 roku finansowego. Istotny wpływ na wyniki sprzedażowe grupy w minionym półroczu miał istotnie niższy, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku obrotowego, backlog na początku okresu sprawozdawczego (4,8 mln PLN, wobec 14,8 mln zł rok wcześniej), jak również sytuacja epidemiologiczna, wpływająca na priorytety zakupowe publicznych placówek medycznych oraz na dynamikę postępowań przetargowych" - czytamy w raporcie.

"O wzroście EBITDA i całkowitego dochodu, pomimo spadku sprzedaży, przesądziła zmiana struktury sprzedanych produktów (większy udział produktów o wyższej rentowności, w tym z obszaru robotyki chirurgicznej) w segmencie dostaw sprzętu medycznego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2020/2021 wyniósł 4,49 mln zł wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)