"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 65 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4 pkt proc. w skali roku" - czytamy w komunikacie.

W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 650 000 niezabezpieczonych obligacji, podano także.

Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, podano także.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)