Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża 3,7 pkt proc. w skali roku.

"Dzisiaj przydzieliliśmy inwestorom obligacje o największej łącznej wartości nominalnej w pojedynczej emisji w historii Kruka. Po prawie dwuletniej przerwie powracamy na pierwotny rynek inwestorów instytucjonalnych z wielkim sukcesem. To rekordowa pod względem wielkości emisja 6-letnich, niezabezpieczonych obligacji, w której poziom marży wyniósł 3,7% ponad wartość 3 miesięcznego WIBORu. Jest to o 0,3 pkt proc. niższy koszt w porównaniu z ostatnią emisją 50 mln zł do inwestorów instytucjonalnych z czerwca 2019 roku, a wielkość emisji jest prawie 7-krotnie większa. Jednocześnie w tym roku jest to trzecia z kolei emisja obligacji spółki, po dwóch seriach dedykowanych inwestorom indywidualnym o łącznym nominale 90 mln zł, a obecnie trwają zapisy na kolejną serię obligacji prospektowych o wartości do 65 mln zł. Przypomnę, że obligacje te będą 5-letnie ze stałym oprocentowaniem na poziomie 4%. Zapisy przyjmowane są do 7 lipca przez konsorcjum prowadzone przez Beskidzki Dom Maklerski i udział w nich bierze m.in. Dom Maklerski PKO BP" - powiedział CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Rynek sprzedaży portfeli wierzytelności, szczególnie w Polsce, powrócił do aktywności sprzed pandemii. Widzimy wiele projektów inwestycyjnych zarówno na rodzimym, jak i na zagranicznych rynkach. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i płynnościową oraz sporo miejsca na bilansie dla nowego długu finansowego (wskaźnika długu finansowego netto do kapitałów własnych Grupy Kruk na koniec marca 2021 był na poziomie 0,9x). Na każdym z rynków mocno przepracowaliśmy ostatnie kwartały i lata, doskonaląc nasze operacyjne procesy. Obecnie nasz apetyt inwestycyjny jest duży, a pozyskane środki z emisji obligacji, tym razem do inwestorów instytucjonalnych, są oprócz posiadanych linii kredytowych ważnym źródłem naszego finansowania" - dodał.

Wcześniej w czerwcu spółka informowała, że będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)