Pozostała część zysku netto, w kwocie 46,44 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ustalić dzień 28 września 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 15 grudnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020" - czytamy w komunikacie.

Lokum Deweloper odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 54,74 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 55,44 mln zł wobec 39,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2020 r. sprzedała 463 lokale.

(ISBnews)