"W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 180 000 akcji nowej emisji serii D1, które po rejestracji podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, będą stanowiły nie więcej niż 9,04% w kapitale zakładowym TenderHut. Cena maksymalna za jedną sztukę akcji serii D1 została ustalona na poziomie 62 zł, a emisja zostanie przeprowadzana na zasadach oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z treścią art. 37b Ustawy o ofercie" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram oferty zakłada przyjmowanie zapisów na akcje po cenie maksymalnej wynoszącej 62 zł w dniach 13-21 lipca (do godz.20:00). Proces budowania księgi popytu na akcje zostanie przeprowadzony 15-22 lipca (do godz.15:30). 23 lipca do godz.12:00 spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji oraz informację o ewentualnym podziale oferty na transze (w przypadku podziału oferty na transze zapisy w transzy dużych inwestorów będą przyjmowane w dniach 23 -27 lipca do godz. 20:00). Przydział akcji planowany jest nie później niż w dniu 29 lipca.

Reklama

"W wyniku emisji akcji serii D1 TenderHut chce uzyskać wpływy na poziomie ponad 11,16 mln zł brutto, a po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji w wysokości ok. 10,81 mln zł. Środki finansowe, które zamierza pozyskać spółka zostaną przeznaczone na: rozwój platformy venture buildingu, dalszą ekspansję zagraniczną, przeprowadzenie 4-5 akwizycji, jak również rozszerzenie oferty o kolejne własne innowacyjne produkty i usługi IT" - czytamy dalej.

W następnym etapie - do końca bieżącego roku - spółka zamierza dokonać przeniesienia notowań swych akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW, zapowiedziano także.

"Naszym celem strategicznym jest wzrost Grupy TenderHut zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Konsekwentnie realizujemy nasze plany osiągając kolejne kamienie milowe dotyczące ekspansji zagranicznej, rozwoju organicznego w Polce i na świecie, a także konsolidacji branży IT poprzez przeprowadzanie akwizycji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Emisja akcji umożliwi nam pozyskanie kapitału na dalszy rozwój m.in. środowiska inkubacyjno-akceleracyjnego, a także na przeprowadzenie kolejnych akwizycji. To dla nas również ważny krok prowadzący do przeniesienia notowań akcji TenderHut z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Na dużym parkiecie chcielibyśmy zadebiutować do końca 2021 roku. Wiemy, że są to plany ambitne, jednak w przypadku TenderHut - jak najbardziej realne" - powiedział założyciel i prezes Robert Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski Navigator.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów. Jest notowana na NewConnect od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)