"Od momentu uruchomienia platformy Oferteo.pl systematycznie zwiększamy skalę działania. Nasz wzrost, szczególnie szybki w ostatnich latach, napędzany jest przez dynamicznie rosnące zainteresowanie użytkowników poszukiwaniem usług w internecie oraz stale poprawiane KPI spółki. [...] Efektywne kanały dotarcia i odpowiednio wysoki poziom obsługi klienta powodują z kolei, że wykonawcy coraz chętniej korzystają z Oferteo, aby pozyskiwać klientów i zamówienia. Uważamy, że rynek główny GPW będzie idealnym miejscem do kontynuacji naszego wzrostu" - powiedział dyrektor ds. rozwoju biznesu w Oferteo Przemysław Dziemieszkiewicz, cytowany w komunikacie.

W roku obrotowym 2020/21 (kwiecień 2020 r. - marzec 2021 r.) spółka wypracowała 27,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 84% r/r. W tym okresie EBITDA wyniosła 8,6 mln zł, generując wzrost o 271% r/r. Zysk netto ukształtował się na poziomie 6,8 mln zł, czyli o 267% więcej w ujęciu r/r, wskazano również.

Reklama

Udział Oferteo w rynku usług oferowanych online na żądanie (online on-demand services) w Polsce, mierzony liczbą sesji użytkowników, wynosi ok. 68%, co czyni firmę liderem krajowego rynku, podano także.

"Na datę złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu założyciele spółki, tj. Jarosław Pieczonka, Karol Grygiel oraz Przemysław Dziemieszkiewicz posiadają łącznie 5 883 231 akcji uprawniających do wykonywania 78,44% ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia. Akcje w liczbie 1 176 646, stanowiące 15,69% ogólnej liczby głosów, należą do funduszu inwestycyjnego Point Nine Capital Fund, inwestującego w szybkorosnące, znaczące na światowym rynku platformy internetowe" - zakończono.

Oferteo prowadzi serwis internetowy pod adresem www.oferteo.pl, działając na rynku usług oferowanych online na żądanie (online on-demand services). Platforma Oferteo łączy osoby i firmy (zleceniodawców) aktywnie poszukujące w internecie różnorodnych usług i produktów z ich wykonawcami i dostawcami (wykonawcami), przede wszystkim na rynkach lokalnych.

(ISBnews)