"Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. [...] Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M [...] dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. [...] Wykup obligacji serii C nastąpi w terminie 48 miesięcy od dnia emisji. [...] Zabezpieczeniem obligacji będzie docelowo hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nieruchomości lokalowej stanowiącej Hotel Dom Zdrojowy w Jastarni będący własnością spółki Dom Zdrojowy Sp. z o. o. ustanowiona na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Celem emisji jest przeznaczenie środków na całkowity wykup obligacji serii B emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do obrotu na ASO GPW, podano również.

Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)