Reklama

Strata operacyjna wyniosła 2,87 mln zł wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,81 mln zł wobec 8,24 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,86 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 102,82 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki grupy kapitałowej Wojas S.A. w pierwszym półroczu 2021 roku negatywnie wpłynął powrót epidemii COVID-19 w okresie zimowym i wiosennym. W związku z ponownym zamknięciem sklepów detalicznych od 28.12.2020 do 31.01.2021 r. i najnowszym od 20.03.2021 do 03.05.2021 r. grupa kapitałowa Wojas S.A. oczekuje programów rekompensacyjnych w zakresie dofinansowania do kosztów wynagrodzeń oraz zwolnienia z opłacania czynszów w galeriach handlowych oraz stałego już powrotu do otwarcia sklepów po 3 maja 2021 roku. Okresy lockdownów znacznie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę i wpływają negatywnie na jej płynność finansową i wyniki. Należy jednak podkreślić, iż grupa kapitałowa Wojas SA stara się przeciwdziałać niekorzystnym czynnikom zewnętrznym - sprzedaż ogółem po 6 miesiącach 2021 roku wzrosła o 16,6% r/r, głównie w wyniku wzrostu sprzedaży hurtowej o 62%, przy spadku sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych (offline) o 6,5%. Na pozytywne nastawienie wpływa też obserwowany dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej w sierpniu i wrześniu 2021 roku po okresie otwarcia sklepów stacjonarnych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 20,67 mln zł wobec 11,79 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 244,5 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)