"Szacowane rozliczenie z tytułu transakcji wyniesie ok. 323 mln USD. Wynika to z pomniejszenia umownej ceny nabycia o dochody uzyskane przez IEPN w okresie od daty efektywnej transakcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia przejęcia kontroli operacyjnej przez PGNiG UN nad IEPN. Rozliczenie transakcji nabycia przedsiębiorstwa IEPN przez PGNiG UN nastąpi 30 września 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

25 marca br. spółka informowała, że PGNiG UN zawarło warunkową umowę zakupu przedsiębiorstwa IEPN od Grupy Ineos za 615 mln USD.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)