"Bloober Team powziął informację o przyznaniu mu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 'Projekty B+R przedsiębiorstw", poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa', dofinansowania do wysokości 6 070 170 zł na realizację projektu 'Opracowanie innowacyjnego systemu TAS (TestAutomationSystem) - narzędzia optymalizującego proces testowania gier'. Całkowita wartość projektu wynosi 10 116 950 zł" - czytamy w komunikacie.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)