Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 5,84 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. grupa wypracowała 11,6 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych), wobec 10,6 mln zł w analogicznym okresie I półrocza 2020 r. Wzrost znormalizowanej EBITDA jest konsekwencją wyższej sprzedaży. Wartość inwestycji w produkcję gier zwiększyła się o 8%, do 5,9 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,62 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 13,26 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała rekordowe 21,6 mln zł przychodów, o 62% więcej niż w I półroczu 2020 r., wypracowując 16,5 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 103% rdr.). Wzrost przychodów grupy został osiągnięty dzięki wyższym przychodom z komercjalizacji gier free-to-play, z aplikacją Unsolved na czele, dla której, od początku bieżącego roku, prowadzone są efektywne kampanie akwizycji graczy na szerszą skalę. Rentowność brutto na sprzedaży w minionym półroczu wyniosła 76%, wobec 61% w I półroczu 2020 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 6,3 mln zł wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 25,73 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)