"Serinus Energy Romania Trading S.r.l. powstała w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do rumuńskiego rynku gazu pracującym dla Serinus licencjonowanym podmiotom, zajmującym się obrotem gazem oraz w celu pełnego wykorzystania cen błękitnego paliwa w Rumunii" - czytamy w komunikacie.

Serinus Energy Romania Trading S.r.l. będzie w pełni licencjonowana przez rumuński urząd regulacji energetyki (rum. Autoritatea Naională de Reglementare în domeniul Energiei) i będzie mogła sprzedawać zarówno gaz wydobywany przez Serinus, jak i przez inne firmy, zakończono.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)